Sıkça Sorulan Sorular

Bizler Sakarya Üniversitesi’nde görevli, İslam iktisadını teorik bilgilerin yanında gerçek hayata da aktarmaya çalışan bir grup akademisyeniz. Uygulama ile ilgili çalışmaları yapabilmek için İKSAR Derneğini 2018 yılında Sakarya’da kurduk.

Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve bunun bir alt kategorisi olan İslami finans alanında akademik anlamda birçok çalışmak yapılıyor ve gün geçtikçe bu çalışmalar daha çok kişiye ulaşıyor. Biz de bu teorik bilgilerin pratiğe yansıtılmasını ve toplumda İslam iktisadı alanında bilinç oluşmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla ilk olarak karz-ı hasen programıyla başladık. Karz-ı hasenin pratikte uygulamak ve karz-ı hasen konusunda toplumun bilincini artırmaya çalışıyoruz. Aslında toplumumuzda kadim zamanlardan beri var olan değerleri yeniden canlandırmak için uğraşıyoruz.

Fon kaynağımız bağışçılarımızın desteklerinden ve üyelerimizin aidatlarından oluşmaktadır. Karz kullandırılması için İKSAR’ın bağış hesabına gönderilen paralar hibe mahiyetindedir. Bu paralar İKSAR’a karşılıksız olarak hibe edilmiştir. İKSAR, kendisine hibe edilen bu paraları düşük gelir grubundaki müteşebbislere karz/borç olarak verir. İKSAR’ın karz verdiği müteşebbisler karz olarak aldıkları parayla ihtiyaçlarını giderdikten sonra aldıkları tutarı İKSAR’a geri vermektedirler. Bu karz işleminde hiçbir surette karşı taraftan herhangi bir menfaat veyahut fazlalık talep edilmemektedir.

Hayır, tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz.

İKSAR’ın en temel faaliyetini karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programı oluşturuyor. düşük gelir grubundakilere verdiğimiz karz-ı hasenle birlikte programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması oldu.

Diğer bir projemiz Hayr’ola Projesidir. Bu proje ile âtıl şekilde duran ilk etapta kitap ve kırtasiye ürünlerinin yeni sahiplerine ulaştırılması ve elde edilen bağışın hayır faaliyetlerine aktarılmasını amaçlıyoruz.

Sakarya’da bulunan yerel bir derneğiz. Herhangi bir şubemiz bulunmuyor.

Aşağıdaki internet adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan güncel faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz. Sitemizdeki iletişim bilgileri üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
http://www.iksar.org.tr/
https://twitter.com/iksardernegi

Herhangi bir fazlalık olmadan aynı miktarda geri almak üzere borç vermektir. Kuran-ı Kerim’de övülmüştür. “Kim Allah’a karz-ı hasen verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder” (Bakara, 245). Güzel borç, faizsiz borç da denmektedir.

Evet. Karz-ı Hasende size ne kadar borç verirsek aynı tutarda geri ödüyorsunuz.

Hayır. Aylık taksitlerle ödeyebilirsiniz. Örneğin 3.600 TL aldınız, 12 ay taksitle aylık 300 TL ödemeniz gerekiyor.

Hayır. Verdiğimiz karz-ı hasenden herhangi bir fazlalık almıyoruz. Yani komisyon veya hizmet bedeli gibi bir fazlalık yok.

Enflasyon farkı da almıyoruz. Kişiye ne kadar karz verdiysek aynı tutarı geri alıyoruz. 

Biz insanlara güveniyoruz ve ihtiyaç duydukları sermayeyi verdiğimizde bunu durumlarını düzeltmek, gelir elde etmek için kullanacaklarına inanıyoruz. Amacımız Allah’ın rızasını bu yolla kazanmak.

İş planınıza, projenize göre değişmekle birlikte daha fazla kişinin de istifade etmesi için şu an 5.000 TL’yi üst sınır olarak belirledik.

Şu an için maksimum 12 ay. Ancak yapılacak işe göre bu sürede esneklik sağlama imkânımız var.

Fiziki bir teminat istemiyoruz. Bizim için önemli olan sosyal teminat. Çevrenizde güvenilir, iyi ve çalışkan bir insan olarak bilinmeniz bizim için yeterli. Bu durumunuza şahitlik eden bir kefilinizin olmasını tercih ediyoruz.

Eğitim durumu konusunda bir standardımız yok. İlkokul ya da üniversite mezunu olmanız farketmez. Bizim için önemli olan karz-ı haseni aldığınızda bunu gelir getirici faaliyetlerde kullanmanız ve ailenizin gelirinin artmasını sağlamanız.

Aşağıda bilgileri yer alan banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz. 

Hesap Adı : İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği 

Hesap No: 95258941-1 / Kuveyt Türk Adapazarı Şubesi 

IBAN: TR16 0020 5000 0952 5894 1000 01

Hayır, sizin gönlünüzden ne kadar geliyorsa o kadar bağışlayabilirsiniz. 5 lira olsa dahi desteğinizi görmek bizi mutlu kılar, motive eder.

Hayır. Bağışçılar ile İKSAR arasında herhangi bir borç ilişkisi bulunmuyor. İKSAR’a yapılan bağışlar karz değil, hibe niteliğindedir, karşılıksız verilir. İKSAR olarak biz toplanan bağışları mikro girişimcileri desteklemek için karz olarak kullandırıyoruz. Ancak ileride mikro girişimciler ile yatırımcıları bir araya getirecek farklı İslami mikrofinans yapıları kurmak için çalışıyoruz.

Evet kabul ediyoruz ancak zekâtın kullanım alanları kesin çizgilerle belirli olduğundan karz-ı hasende bu kaynağı kullanmıyoruz.  Bağışçılarımızdan isteğimiz, zekât niyetiyle yaptıkları bağışlarda bunu açıklama kısmında “zekât” olarak özellikle belirtmeleridir.

Mevcut/aday mikro girişimcilerin temel ihtiyaçları ya da başlarına gelen beklenmedik bir durum için karşılıksız olarak onlara destek sağlamak amacıyla zekâtı kullanıyoruz. Bu durumda da zekat parasını verdiğimiz kişilerin  Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen sınıflardan birine giriyor olmasına dikkat ediyoruz. Bir başka deyişle zekat verilirken bu kişinin fıkhen zekat almaya uygun bir kişi olmasına dikkat ediyoruz.

Hayır. İKSAR’a zekât olarak verilen paralar karşı tarafın mülkiyetine  geçecek şekilde verilmektedir. Buna temlik denir. “Borçlunun borcunu silmek, zekat olarak verilen parayı borca mahsup etmek” gibi bir uygulamaya gidilmektedir. Kişinin halihazırda İKSAR’a borcu varsa bile zekât parası bu kişinin borcuna sayılmaz. Zekât parası kişiye verilir. Kişi isterse bununla borcunu kapatır, isterse başka ihtiyacı için kullanır. 

Karşılıksız bağış olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşan bir çok kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Allah onlardan razı olsun, birçok insana ulaşıp çok önemli bir görev ifa ediyorlar.

Biz ise karz-ı hasen verdiklerimizin bu borcun bilincinde olarak gelir getirmek, üretmek için çaba göstermelerini istiyoruz. Emeklerini, kabiliyetlerini, hayallerini ortaya koymaları için teşvik edip, bağışlara bağımlı olmadan kendilerine yeter hale gelmelerini temin etmek için karz-ı hasen veriyoruz.

Mikro girişimcilerimiz en büyük sıkıntıyı ürünlerini pazarlama konusunda yaşıyorlar. Bu noktada ürünlerini satmaları için onlara bir platform oluşturabilirsiniz. Örneğin bir kıyafet dükkanınız varsa, dikim işleri yapan Derneğimizin karz-ı hasen verdiği mikro girişimcilerimizin ürünlerini satabilirsiniz. Ya da benzer bir sektörde çalışıyorsanız onlarla ürünlerinizi üretmeleri için ortaklık kurabilirsiniz.

Programımızdan destek alan kişilerin bilgilerini aşağıdaki linkte paylaşıyoruz. Burada -eğer varsa- sosyal medya hesapları da bulunuyor. Bu kanal üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Eğer iletişim bilgileri yoksa, direkt derneğimizi arayabilirsiniz, biz sizi yönlendirebiliriz.

Karz-ı Hasen Kullanıcılarımız: http://iksar.org.tr/karz-i-hasen-kullanicilari/

Aşağıdaki internet adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan güncel faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz. Sitemizdeki iletişim bilgileri üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
http://www.iksar.org.tr/
https://twitter.com/iksardernegi