Beşir Çalışkan

2012 yılında Karabük Fen Lisesi’nden, 2017 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İstanbul Eğitim ve Araştırma Vakfı’nda Arapça, İslami ilimler ve sosyal bilimlere dair dersler aldı. Dil eğitimi için İngiltere ve Ürdün’de bulundu. Sakarya Üniversitesi İSEFAM’da araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.