Hakkımızda

Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve bunun bir alt kategorisi olan İslami finans alanında akademik anlamda birçok çalışmak yapılmakta ve gün geçtikçe bu çalışmalar daha çok kişilere ulaşmaktadır. Bu teorik bilgilerin pratiğe olabildiğince yansıtılmasını ve toplumda bilinç oluşturularak yaygınlaşmasını, kendisine özel olarak amaç edinen İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR), 2018 yılında Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur.

İKSAR’ın en temel faaliyeti karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programıdır. Bu programda düşük gelir grubundaki insanlara, gelir getirici bir faaliyette kullanmaları için, ihtiyaç duydukları sermaye karz-ı hasen olarak verilmektedir. Bu kişilerin gelirlerini, yaşam standartlarını “arttırma” niyeti İKSAR’a (إكثار) ismini vermektedir. Bu programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması olmuştur. Karz-ı Hasen programının yanında ikinci el ürünlerin dönüşümünü sağlamayı amaçlayan Hayr’ola projesi de devam etmektedir.

İKSAR’ın amacı İslam iktisadı konusunda yapılan uygulamaya dönük akademik çalışmaların mümkün olduğunca hayata geçirilmesini sağlamaktır. İKSAR, Sakarya’da faaliyet gösteren yerel bir dernektir ve ilerleyen dönemde bünyesindeki projeleri Türkiye’nin başka bölgelerinde de yaygınlaştırmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

Misyonumuz

İslam’ın ekonomik hayat da dahil olmak üzere insanın her alanını kapsadığı bilinciyle İslam iktisadının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu uygulamalarımızın toplumda yaygınlaşmasını sağlamak için elimizden geldiğince gayret göstermektir.

Vizyonumuz

Sakarya’da kendi çevremizden başlayarak İslam iktisadının uygulanmasına yönelik Türkiye çapında faaliyetlerde bulunmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Samimiyet: Uygulamalarımızda İslam’ın iktisat ve finans ile ilgili ölçülerini sadece şekil olarak değil aynı zamanda öz olarak da benimsemek, her zaman ihlasla hareket etmek.

Toplumsal Faydayı Düşünme: Faaliyetlerimizde toplumun tüm kesimlerinin faydasını gözetmek.

Şeffaflık: Paydaşlarımızla düzenli bilgi paylaşımına ve kamuyu bilgilendirmeye önem vermek.

Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli ve sağlam şekilde faaliyetlerimizi sürdürmek.

Örneklik: En iyi uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmak ve başkalarına örnek teşkil ederek tek olmayı değil olabildiğince hayrı yaymayı benimsemek.

İstişare: Faaliyetlerimizi yaygınlaştırıp çeşitlendirirken paydaşlarla istişare içerisinde hareket etmek.

Bizler Sakarya Üniversitesi’nde görevli, İslam iktisadını teorik bilgilerin yanında gerçek hayata da aktarmaya çalışan bir grup akademisyeniz. Uygulama ile ilgili çalışmaları yapabilmek için İKSAR Derneğini 2018 yılında Sakarya’da kurduk.

Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve bunun bir alt kategorisi olan İslami finans alanında akademik anlamda birçok çalışmak yapılıyor ve gün geçtikçe bu çalışmalar daha çok kişiye ulaşıyor. Biz de bu teorik bilgilerin pratiğe yansıtılmasını ve toplumda İslam iktisadı alanında bilinç oluşmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla ilk olarak karz-ı hasen programıyla başladık. Karz-ı hasenin pratikte uygulamak ve karz-ı hasen konusunda toplumun bilincini artırmaya çalışıyoruz. Aslında toplumumuzda kadim zamanlardan beri var olan değerleri yeniden canlandırmak için uğraşıyoruz.

Fon kaynağımız bağışçılarımızın desteklerinden ve üyelerimizin aidatlarından oluşmaktadır.

Hayır, tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz.

İKSAR’ın en temel faaliyetini karz-ı hasene dayalı İslami mikrofinans programı oluşturuyor. düşük gelir grubundakilere verdiğimiz karz-ı hasenle birlikte programımız Türkiye’deki ilk kurumsal İslami mikrofinans uygulaması oldu.

Diğer bir projemiz Hayr’ola Projesidir. Bu proje ile âtıl şekilde duran ilk etapta kitap ve kırtasiye ürünlerinin yeni sahiplerine ulaştırılması ve elde edilen bağışın hayır faaliyetlerine aktarılmasını amaçlıyoruz.

Sakarya’da bulunan yerel bir derneğiz. Herhangi bir şubemiz bulunmuyor.

Aşağıdaki internet adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan güncel faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz. Sitemizdeki iletişim bilgileri üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
http://www.iksar.org.tr/
https://twitter.com/iksardernegi