Prof. Dr. Fatih Savaşan

Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu.

Kısa bir süre Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Colorado Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans, Kansas Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde doktora yaptı. 2002’de Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyeliğine başladı. 2013 yılında İslam Ekonomisi alanında araştırma yapmak üzere Stanford Üniversitesi Islamic Studies departmanında misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Dekan Yardımcılığı (Uşak Üniversitesi İİBF),Maliye Bölüm Başkanlığı (Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi),Kaynarca Uygulamalı Bilimler Kurucu Yüksekokul Müdürlüğü (Sakarya Üniversitesi),Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Sakarya Üniversitesi) görevlerinde bulunan Savaşan, PESA (Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)’nın kurucu başkanlığını yaptı.

Kayıtdışı ekonomi, uluslararası göç, vergileme ve kamu ekonomisi alanlarında yayınlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunan Savaşan, 2012 yılından bu tarafa çalışmalarını İslam Ekonomisi ve Finansı alanında yoğunlaştırdı. İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurucuları arasında yer aldı ve Enstitü müdürlüğü döneminde çok sayıda kongre ve çalıştayın düzenleme kurulu başkanlığını yaptı. Kamu kurumları ve Avrupa Birliği projelerinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görevler yaptı.

Prof. Dr. Fatih Savaşan; 2018 yılı itibariyle başladığı Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü görevini devam ettirmektedir.