Ali Can Yenice

2008 yılında Derince Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’den mezun oldu. 2014 Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. 2014-2017 yılları içerisinde çeşitli araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi’ndeki İslam Ekonomisi ve Finansı alanında Yüksek Öğretim Kurumu doktora bursunu (100/2000) kazandı. 2017 yılında ise, da araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkez (İSEFAM)’da çalışmalarını sürdürmektedir.