Öznur Özdemir

Öznur Özdemir, 2003-2006 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2012 yılında “Fatih Döneminde İstanbul’un İslâmlaşma Süreci (İskân, İdare ve İmar Açısından)” adlı tezi ile mezun oldu. Haziran 2013 – Ağustos 2013 tarihleri arasında Ürdün’de, Nisan 2016 – Eylül 2017 tarihleri arasında İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde eğitim için bulundu. 2019 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda “Modern Dönem Batı Literatüründe Abbasi İhtilali” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından beri Sakarya Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi müdür yardımcılığı görevindedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Özdemir, sosyal sorumluluk projeleri üzerine de çalışmalar yapmaktadır. 2016 yılından bu yana “Hayır Dükkanı” üzerine çalışmalar yapmaktadır. 2018 Eylül ayı itibariyle Hayr’ola projesini yürütmektedir.